PRVA MEĐUNARODNA STUDENTSKA KONFERENCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I SRODNIH NAUKA PRIMENLJIVIH U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Kontakt
Kontakt osoba: Andrej Kukučka
Kontakt telefon: 0631022515
E-pošta: kukucka.rio@gmail.com
Kontakt sajt